Библиотекар

часопис за теорију и праксу библиотекарства

Нови сајт!


Нови број (1/2020)

Нови број доступан у пуном тексту

Библиотекар

Позив за слање радова (2/2020)

Редакција позива сараднике да доставе радове за наредни број часописа

Библиотекар