Библиотекар

часопис за теорију и праксу библиотекарства

Нови сајт!


Библиотекар број 1/2020


БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства
М53, научни часопис
ISSN 0006-1816
Год. LXII, св. 1 (2020)

Часопис се реферише у EBSCO и CEEOL бази података

ТЕМА

Ивана Р. Гавриловић, Адам Софронијевић:
Мобилне апликације у библиотекарству са примерима добре праксе

Оливера Д. Настић:
Примена мобилних апликација у библиотекама Cрбије

Renata Zadravec Pešec, Boštjan Batič:
mCOBISS – Anywhere and Anytime

Милош Д. Ђурић:
Hеки аспекти мобилних апликација за факултетске библиотеке

Иџеј Шанкaр Мишра, Џеj Кришна Џа, Саћин Кумар Aмрa:
Мобилне апликације и библиотечке услуге

ПРАКСА

Xiaoxi He:
Innovative Practice of a Modern Public Library – take Hangzhou Public Library as an Example

Горана Стевановић:
Заоставштина Александра Каракушевића Класа у Народној библиотеци Србије

ХРОНИКА

Даниела Д. Ломенова:
Кроз корзо прошлости и садашњости Универзитетске библиотеке у Братислави

Катарина Д. Јаблановић:
Историјат књижевног часописа Повеља

Милица Тарабић:
Књижарско-издавачки рад Велимира Валожића и његових потомака

ПРИКАЗИ

Никола М. Петаковић:
Мале библиотеке у великом дијалогу за промене

Бранка Драгосавац:
Библиотеке и идентитет 2

Василије К. Милновић:
Да ли прошлост има будућност

Хелена Омеровић, Јелена Цветић:
Прича (из) моје књижнице

Упутство за ауторе прилога
Уређивачка политика
Редакција
Импресум