Библиотекар

часопис за теорију и праксу библиотекарства

Нови сајт!


Позив сарадницима за слање радова

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност Библиотекар позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа. Тема новог броја је Рад библиотека(ра) током пандемије.

Радове за други број часописа у 2020. треба слати на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) у електронској форми најкасније до: 10. септембра 2020. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 10. октобра 2020.

Редакција моли сараднике да при изради радова поштују Упутство за писање радова.